XXXVII MARXA DE LA ROCA

      LA XXXVII MARXA DE LA ROCA DEL DIA 16 DE SETEMBRE A ESTAT ANULADA

     AQUESTA ES LA INSTANCIA QUE EL CLUB VA ENTRA AL AJUNTAMENT

                                C .A ELSKEKORRENMOLT C/ Montblanc nº 6- La Roca del Valles

ARTEMI EJARQUE I SUÑER amb DNI núm.: 18329805R i domicili a La Roca del Vallès al carrer Camèlies núm.: 35 actuant com a President i representant del CLUB D’ATLETISME ELSKEKORRENMOLT amb C.I.F G-62665229 i domicili al carrer Montblanc, núm.: 6, amb CP 08430 de LA ROCA DEL VALLÈS

DECLARA:

Que a l’Assemblea del Club el passat dia 21/07/2018 entre altres assumptes es va acordar no portar a terme la 37ª MARXA DE LA ROCA DEL VALLÈS prevista per al 16 de setembre de 2018.

La decisió ve motivada per un conjunt de circumstàncies que es podrien resumir en tres:

1.- Increment de burocràcia , provocat per una quantitat exagerada de papers a presentar a l’Administració (sol·licituds de subvenció, presentació de projectes, informes, justificacions de despeses, memòries, papers demanats moltes vegades com els estatuts de l’associació que hi deuen haver unes quantes còpies presentades), sense deixar de mencionar la web per tal de presentar la documentació que moltes vegades ens ha provocat problemas d’accès; declaracions responsables, comunicats previs a les activitats….

2.- L’import de la subvenció a part de no cobrir les despeses necessàries un cop aplicades les inscripcions, ens obliga a l’aportació d’una quantitat extra important a més del esforç personal que comporta als associats i col·laboradors.

3.- Tots aquest efectes citats als anteriors apartats fan que tinguem una baixa motivació i que hi hagin activitats com aquesta marxa, que seria la 37ª i la més antiga, que hem decidit no portar.la a terme per què hem perdut la il·lusió, amb lo qual podrem dedicar més temps a altres com a la propera que será al desembre en benefici de la marató de Tv3.I perquè així constí, als efectes de donat de baixa la sol·licitud de subvenció d’aquesta activitatals efectes oportuns signo el present document a La Roca del Vallès a tres d’agost de dos mil divuit.

 

 

XXXXVI marxa 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

google marxa 2017

altimetria marxa 2017